Category Archives: hoteller

Krav til renhold og vennlig service

Cleaning requirements and friendly servicePå norske hoteller er det to gjestekategorier som skiller seg ut. Den ene er forretningsreisende og den andre er turister. Begge kategorier har et norsk og et internasjonalt segment som begge er like viktige. Det er nesten ikke mulig for noe hotell i de store byene å se bort fra disse to kategoriene ettersom de er så dominerende. For et hvert storbyhotell er et derfor viktig å tilfredsstille begge de to gruppenes sentrale krav, men ettersom ingen av gruppene er spesielt ensartet så blir det lett en krevende oppgave. Det er imidlertid en del krav som begge gruppene stiller og som dermed er ufrakommelige for et hvert hotell. Et slikt krav er vennlig og effektiv service.

Er nordmenn mindre serviceorienterte?

Uansett om man er en hotellvant forretningsmann eller -kvinne eller en turist som ganske sjelden bor på hotell så forventer man å bli møtt med vennlighet og effektiv service. Det er liksom forhold som man tar for gitt når man entrer et hotell. En viktig del av selve produktet, rett og slett. Kravet blir enda større når man som her i Norge betaler mye for overnattingen. Det har vært innvendt at den egalitet som preger det norske samfunnet gjør nordmenn mindre serviceorienterte. Det er nok en sannhet med modifikasjoner, og bygger uansett på en feilaktig oppfatning av hva service er. For det har ingen ting med servilitet etter underdanighet å gjøre. Snarere med yrkesstolthet og viljen til å glede. Det finnes det ikke mindre av her til lands enn andre steder.

Et annet krav som enhver hotellgjest stiller er renslighet. Derfor går mye av hotellenes ressurser med til å gjøre rent og å bytte og vaske sengetøy. Personellkrevende aktiviteter som ikke lett lar seg utføre av automater, men dessverre også aktiviteter som ikke er så attraktive i et jobbperspektiv. På den andre siden innebærer de glimrende muligheter for ufaglærte til å få en fot innenfor arbeidslivet.

Mer

Et andre hjem?

hotel guest tØnsker virkelig en hotellgjest at hotellet skal fremstå som et hjem borte hjemmefra? A home away from home? Tja, det er det nok veldig delte meninger om. For en turist er det sikkert ikke så viktig. Snarere tvert imot kanskje, ettersom man som turist jo tross alt har tatt et bevisst valg om å tilbringe tid et annet sted enn hjemme. Da vil man kanskje oppleve noe helt annet enn den samme følelsen man har når man tilbringer tid mellom hjemmets fire vegger. For denne gruppen er det å bo på hotell et positivt avbrekk i den daglige dont. Noe som ofte oppfattes som noe i nærheten av luksus.

For en forretningsreisende derimot er det nok motsatt. De tilbringer ofte mange netter på hotell og opplever det mer som et nødvendig onde enn en luksus. At oppholdet minner så mye som mulig på det å være hjemme vil derfor normalt oppleves som udelt positivt. For et hotell som vil vise sine gjester en slik omtanke innebærer det at de må tilrettelegge servicen sin etter det. For eksempel ved å tilby gjestene en putemeny. Det vil si at gjesten selv kan velge den putekvalitet som passer henne eller ham best, og det vil jo i de aller fleste tilfellene være en pute som tilsvarer den man har hjemme.

Tilgang til alle tekniske hjelpemidler man er vant med hjemmefra, behagelig sengetøy og myke håndklær og badekåpe, selvbetjeningstilgang til mat utenom de vanlige måltidstidene osv. Alt dette er slike ting som får en forretningsreisendes opphold minne litt mer på det å være hjemme. At man har tilgang til fasiliteter som treningslokaler for eksempel er også viktig for mange. Det innebærer jo at man kan opprettholde sine daglige treningsvaner og slipper stresset ved at man må ta igjen den tapte treningen når man kommer hjem.

Mer

Spill og gambling over på nye arenaer

gamblingSpill og gambling ble lenge sett på som noe negativt. Ja så negativt at det til og med i Norges lover het seg at «spil og dobbel» ikke fikk forekomme. Det fikk den konsekvensen at man i Norge aldri har hatt kasinohoteller slik man har kunnet se i mange andre land der hoteller dit spilleglade og -gale mennesker reiste for å få utløp for sin spilletrang, fantes i ganske stor omfatting. Enhver fransk by med respekt for seg selv og sine turismeambisjoner hadde og har fremdeles derfor et kasino. Gjerne veldig synlig, ved og gjerne ved stranden. I dag drives det fortsatt kasinovirksomhet i dem, selv om den digitale utviklingen har gitt spillerne helt nye muligheter som ikke krever reiser eller hotellopphold.

I dag ser man heldigvis annerledes på dette. Spill har naturligvis fremdeles mange av de negative aspektene ved seg dersom de misbrukes. Bransjen har imidlertid tatt ansvar i utviklingen av sine nye spill. Slik de nye digitale spille- og gamblingsidene er utformet så har man i stor grad tatt hensyn til dette, i den grad at det nå er den gjengse oppfatningen at spill og gambling, slik som flokeautomaten, er underholdning og spenning, og ikke den raskeste veien til fortapelse.

Krevende kunder presser utviklingen fremover

Utviklingen av de digitale kasinoene har medført at man ikke lenger trenger å reise til Monte Carlo, Las Vegas eller Sverige for den saks skyld for å spille. Nå kan det gjøres like bra hjemme fra sofakroken. Mulighetene er mange, og stadig utvikles det nye og veldig spennende spill. Et stadig mer krevende publikum stiller dessuten strengere og strengere krav til kvalitet og innhold. Dermed blir konkurransen tøff og det er her som i de fleste andre bransjer bare de beste som overlever. I så måte er det mangelikhetstrekk mellom spillbransjen og hotellnæringen.

Mer

Konferansehotellenes mange utfordinger

Conference hotelKonferanser er viktige inntektskilder for hotellnæringen og mange hoteller har spesialisert seg på slike arrangementer. Det stiller imidlertid store krav på det enkelte hotell for konferansearrangører stiller meget store krav på en lang rekke ulike områder og de er dessuten, vel vitende om hvor attraktive de er som gjester, meget dyktige til å presse priser. Det er tross alt ofte snakk om både overnatting, møtefasiliteter og servering til flere hundre personer.

Et attraktivt konferansehotell bør ha en god beliggenhet. Alle arrangører krever at det skal være gode kommunikasjoner til hotellet ettersom konferansedeltakerne normalt kommer tilreisende fra mange ulike steder. I nærheten av en flyplass er derfor ofte en egnet beliggenhet for et konferansehotell. Mange ønsker dessuten at hotellet ikke skal ligge midt i sentrum. De ønsker at deltakerne skal holde sammen også når det ikke står konkrete poster på programmet, men det blir erfaringsmessig vanskelig når det finnes mye annet å finne på rett rundt hjørnet. Det taler også for å legge konferansen til et hotell nær flyplasser, ettersom det der sjelden er mange alternative aktiviteter å velge.

Konferanser stiller også store krav med hensyn til forelesningssaler og møterom som naturlig nok må være utrustet med all tenkelig teknisk utrustning knyttet til lyd, lys og presentasjonsutstyr. På slike områder er kravene høye og slingringsmonnet veldig lite. Leverer man ikke på dette så er sjansene for å bli valgt som konferansehotell neste gang veldig små. Det er de også dersom gjestene ikke får den kvalitet de forventer på rommene. En annen viktig faktor for et hotell som vil lykkes som konferansehotell er matserveringen. Det typiske er jo at alle deltakerne spiser så godt som samtidig. Man må altså ha lokaler store nok til å kunne servere alle på en gang og man må ha kapasitet på kjøkken og i serveringen til å mestre denne utfordringen.

Mer

Kundens synspunkter viktigere enn noen sinne

Customer viewsDet er knallhard konkurranse i hotell næringen og det er bare de som har trofaste kunder og eller en sterk kapitalbase som klarer seg gjennom de store svingningene som markedet er utsatt for. Og konkurransen har ikke blitt mindre av at man nå i stadig økende grad blir vurdert og gradert av kundene og at kundenes synspunkter deles, og distribueres digitalt til «hele verden». Slik har viktigheten av å tilfredsstille kunden bare blitt enda større. Et nettsted som Tripadvisor har plutselig fått en betydelig makt, ettersom leservurderinger her erfaringsmessig leses av veldig mange.

Kundekommentarer godt materiale for veddemål

Alle vurderingene på TripAdvisor og sikkert på andre tilsvarende nettsted aggregeres og uttrykkes i form av antall stjerner, der fem stjerner er topp karakter. I et marked preget av så mye konkurranse skal man ikke se bort fra hotellene innbyrdes i en kjede vedder om hvem som kan oppnå størst kundetilfredshet på TripAdvisor.

Spilleglade hotellgjester – og de er det mange av, se bare hvor populært vinnarum har blitt – kan jo også vedde om hvem som skriver den vurderingen som blir lest av flest på nettet. TripAdvisor angir nemlig hvor mange som har vært inne og lest akkurat din kommentar.

Hva driver svingningene i markedet?

Etterspørselen etter hotellrom kan variere ganske mye over tid. Det betyr at det fra tid til annen kan være hotellmangel med den konsekvens at prisene stiger i været. Det har naturligvis med loven om tilbud og etterspørsel og gjøre. Med stigende priser blir det mer lønnsomt å investere i hoteller og etter noen år vil man oppleve at tilbudet er i ferd med å ta igjen etterspørselen. Prisene normaliserer seg, men erfaringene viser at tilbudet ofte fortsetter å vokse slik at man kommer inn i en situasjon med overetablering der det blir veldig vanskelige å drive lønnsomt. Enkelte hoteller må gi opp – kanskje blir de flyktningforlegninger i stedet – og dermed oppstår det etter hvert balanse mellom tilbud og etterspørsel igjen.

Mer

AirBnB gir nye muligheter og skaper nye problemer

AirBnBHotellnæringens nye konkurrent omtales gjerne som AirBnB selv om man når man sier det selvfølgelig også sikter til alle de andre tjenestene som tilbyr omtrent det samme som AirBnB. De nye tjenestene er et av mange utslag av det som man etter hvert har begynt å kalle delingsøkonomien i dagligtale. Poenget med delingsøkonomien er at veldig mange aktiva, være seg boliger, biler, båter eller annet, veldig ofte ikke brukes av de som eier dem og at veldig mange med fordel kunne leie en av eier når man har behov. Det gir på den ene siden eieren inntekter, og på den andre siden veldig ofte lavere kostnader for leieren. Et utmerket konsept vil mange mene, men tilsynelatende en utfordrer for hotellnæringen, ikke minst når det gjelder turismens lavkostsegment.

Utfordrer etablerte bomiljøer

Erfaringen viser da også mange såkalte budsjetturister skaffer seg overnatting via de nye tjenestene i stedet for å bestille hotellrom. I enkelte byer har det blitt så utbredt at byen myndigheter har valgt å iverksette tiltak for å hindre en fortsatt utvikling. Barcelona er et slikt eksempel. For det finnes også andre ulemper enn at utleien representerer en trussel for de etablerte hotellene. Når stadig flere sentrumsleiligheter i realiteten fraflyttes av eierne for å bli gjort tilgjengelige for turister som bare skal tilbringe noen få dager, så får det ganske snart konsekvenser for bomiljøet og stemningen, ikke bare for de aktuelle bygårdene, men også for hele området.

Problemet oppstår nå folk vil gjøre forretning på den opprinnelige tanken om å dele på godene, på en fornuftig og miljøvennlig måte. Mye av sjarmen ved den positive tanken blir borte når det blir gjort til business. Dessuten oppstår det straks en diskusjon om det man driver med er virksomhet i skattelovens forstand slik at inntekter skal tas opp til beskatning. Så her er det mye som må gå seg til før alle parter blir tilfredse.

Mer

Klassiske hotell på private hender

Selv om de aller fleste hoteller i Norge er eiet og eller drevet av en av de store kjedene så finnes det fremdeles noen familieeide hoteller igjen og de aller fleste av dem har lange tradisjoner som ofte går båre hundre og to-hundre år tilbake. Virksomhetene startet ofte beskjedent som et slags gjestgiveri, som etter hvert vokste til hotell som tilfellet er med det tradisjonsrike Gloppen Hotell i Sandane, som ligger langs Nordfjorden midt i Sogn og Fjordane.

Gloppen hotell

Gloppen hotelVirksomheten har aner helt tilbake til 1829 da det ble skysstasjon med overnattingsmuligheter, men det er først i 1866 at det kom i gang mer permanent hotellvirksomhet der i regi av den initiativrike Joakim Sivertsen. Sivertsen satset tidlig på å utnytte de naturgitt fordeler som området kunne tilby. Ikke minst laksefiske i Gloppeelva som tidlig fanget rikfolk fra Oslo sin interesse. Da området i 1904 ble omtalt i en kjent enkel fiskeguide var lykken et ugjendrivelig faktum for Sivertsens Hotell, som det het den gangen. For med ett strømmet engelske aristokrater til for å fiske. Det ga grunnlaget for stadige utvidelser, som har ledet frem til den vakre bygningen som i dag huser hotellet. Hotellet er fremdeles i privat eie, og drives i dag av den meget unge Preben Moen som tok over etter farens plutselige bortgang i 2013.

De historiske hotellene og Spisestedene

Gloppen hotell er i likhet med en rekke andre tradisjonsrike hotell, med særpreg og interessant historie, medlem av det som kalles De historiske Hotel og Spisesteder. Det er ikke på noen måte en kjede, men en sammenslutning som først og fremt benytter markedsføringsfordelene som følger av å høre til under en og samme paraply. Et medlemskap i denne sammenslutningen anses å være ett kvalitetsstempel for bedriften i det det stilles store krav til forhold som kvalitet, arkitektur og at man har lagt vekt på å bevare av historiske verdier. Det finnes i dag i overkant av tretti medlemsbedrifter.

Mer

Kjedene dominerer bransjen

Kjedene dominerer bransjenHotellnæringen er en bransje som i stor grad preges av de store kjedene. Det er ikke mange riktige familieeide hoteller igjen her til lands og det hører sikkert sammen med at det har utviklet seg til å bli en veldig krevende og kapitalintensiv bransje der stordriftsfordeler gjør seg spesielt sterkt gjeldende. Utviklingen har altså gått i retning av at stadig flere hoteller kjøpes opp av de store kjedene og i den grad det bygges nytt – noe det gjør det i ganske stort tempo – så er det kjedene, og ikke private eiere som står for dette.

Eksempler på kjeder med mange hoteller i Norge er Nordic Hotels & Resorts‎, Nordic Choice Hotels‎, Rica Hotels‎, Scandic Hotels, Choice Hotels, Clarion Collection, Clarion Hotels, Comfort Hotels, First Hotels, Nordic Hotels, Quality Hotels, Quality Resort og Thon Hotels. Man finner dem stort sett overalt og de fleste av dem har minst et hotell i hver større by her til lands.

Fordeler og ulemper

Kjedene skaper effektiv drift og stor konkurranse som i sin tur presser priser som jo ideelt sett skal komme forbrukerne / kundene til gode. Og det er nok også tilfelle for selv om det koster veldig mye å bo på hotell – særlig i de store byene – så skal man huske på at det fører med seg veldig høye kostnader å drive dem. Hoteller er veldig personellintensive virksomheter og med norsk lønnsnivå så sier det seg selv at det gir seg utslag på prisene. Dessuten er tomteprisene høye i de store byene. Det medfører høye leiekostnader, eventuelt kapitalkostnader, som i sin tur innvirker på det kunden må betale.

Kjedehotellene har en stor fordel idet de kan markedsføre seg sammen. Ettersom målgruppen er spredt over hele verden så sier det seg selv at det gir store besparelser. Felles bookingsystem er en annen betydelig fordel. Mange mener at det er en vesentlig ulempe at hotellene i kjeder sjeldent har noe særpreg.

Mer

Hotellnæringen – en levende bransje

The hotel industryAt hotellnæringen ikke er noen ensartet næring forstår man fort. Når man søker på begrepet «hotellnæringen» på nettet dukker det opp overskrifter som «Hotellnæringen sliter» og «En næring i krise», samtidig med at andre medier kan rapportere om «Rekordsommer for hotellnæringen» og «Utlendinger i kø på norske hoteller». Hvorvidt et hotell tjener penger, eller ikke, er avhengig av en lang rekke faktorer, og det er ofte slik at det som er bra for en del av næringssegmentet kan være dårlig for et annet.

Næringen skal dekke veldig brede målgruppers ofte veldig varierende behov samtidig. Det sier seg imidlertid selv at et hotell ikke har mulighet til å dekke alles behov. Det er derfor helt naturlig at hvert enkelt hotell – eller hver enkelt kjede – legger sine egne strategier for hvilket segment de vil konsentrere seg om. Noen bestemmer seg for å være et hotell for forretningsreisende med alt det det innebærer, mens andre satser på å være et hotell først og fremst for turister som som regel har bedre tid og andre krav, men lavere betalingsvilje. Konferansemarkedet er dessuten et stort og lukrativt marked som mange hoteller legger vinn på å attrahere.

Ambisjonen

Formålet med dette nettstedet er å belyse og presentere norsk hotellnæring fra litt forskjellig vinkler. Fokus vil bli rettet mot en del muligheter, utfordringer og erfaringer for næringen som helhet. Som leser er du mer enn velkommen til å kommentere og å dele egne erfaringer som du tror kan være av interesse for et bredere publikum. Håpet er å bli nyttig og relevant for så mange som mulig.

Mer