Hotellnæringen – en levende bransje

The hotel industryAt hotellnæringen ikke er noen ensartet næring forstår man fort. Når man søker på begrepet «hotellnæringen» på nettet dukker det opp overskrifter som «Hotellnæringen sliter» og «En næring i krise», samtidig med at andre medier kan rapportere om «Rekordsommer for hotellnæringen» og «Utlendinger i kø på norske hoteller». Hvorvidt et hotell tjener penger, eller ikke, er avhengig av en lang rekke faktorer, og det er ofte slik at det som er bra for en del av næringssegmentet kan være dårlig for et annet.

Næringen skal dekke veldig brede målgruppers ofte veldig varierende behov samtidig. Det sier seg imidlertid selv at et hotell ikke har mulighet til å dekke alles behov. Det er derfor helt naturlig at hvert enkelt hotell – eller hver enkelt kjede – legger sine egne strategier for hvilket segment de vil konsentrere seg om. Noen bestemmer seg for å være et hotell for forretningsreisende med alt det det innebærer, mens andre satser på å være et hotell først og fremst for turister som som regel har bedre tid og andre krav, men lavere betalingsvilje. Konferansemarkedet er dessuten et stort og lukrativt marked som mange hoteller legger vinn på å attrahere.

Ambisjonen

Formålet med dette nettstedet er å belyse og presentere norsk hotellnæring fra litt forskjellig vinkler. Fokus vil bli rettet mot en del muligheter, utfordringer og erfaringer for næringen som helhet. Som leser er du mer enn velkommen til å kommentere og å dele egne erfaringer som du tror kan være av interesse for et bredere publikum. Håpet er å bli nyttig og relevant for så mange som mulig.