Kjedene dominerer bransjen

Kjedene dominerer bransjenHotellnæringen er en bransje som i stor grad preges av de store kjedene. Det er ikke mange riktige familieeide hoteller igjen her til lands og det hører sikkert sammen med at det har utviklet seg til å bli en veldig krevende og kapitalintensiv bransje der stordriftsfordeler gjør seg spesielt sterkt gjeldende. Utviklingen har altså gått i retning av at stadig flere hoteller kjøpes opp av de store kjedene og i den grad det bygges nytt – noe det gjør det i ganske stort tempo – så er det kjedene, og ikke private eiere som står for dette.

Eksempler på kjeder med mange hoteller i Norge er Nordic Hotels & Resorts‎, Nordic Choice Hotels‎, Rica Hotels‎, Scandic Hotels, Choice Hotels, Clarion Collection, Clarion Hotels, Comfort Hotels, First Hotels, Nordic Hotels, Quality Hotels, Quality Resort og Thon Hotels. Man finner dem stort sett overalt og de fleste av dem har minst et hotell i hver større by her til lands.

Fordeler og ulemper

Kjedene skaper effektiv drift og stor konkurranse som i sin tur presser priser som jo ideelt sett skal komme forbrukerne / kundene til gode. Og det er nok også tilfelle for selv om det koster veldig mye å bo på hotell – særlig i de store byene – så skal man huske på at det fører med seg veldig høye kostnader å drive dem. Hoteller er veldig personellintensive virksomheter og med norsk lønnsnivå så sier det seg selv at det gir seg utslag på prisene. Dessuten er tomteprisene høye i de store byene. Det medfører høye leiekostnader, eventuelt kapitalkostnader, som i sin tur innvirker på det kunden må betale.

Kjedehotellene har en stor fordel idet de kan markedsføre seg sammen. Ettersom målgruppen er spredt over hele verden så sier det seg selv at det gir store besparelser. Felles bookingsystem er en annen betydelig fordel. Mange mener at det er en vesentlig ulempe at hotellene i kjeder sjeldent har noe særpreg.