Klassiske hotell på private hender

Selv om de aller fleste hoteller i Norge er eiet og eller drevet av en av de store kjedene så finnes det fremdeles noen familieeide hoteller igjen og de aller fleste av dem har lange tradisjoner som ofte går båre hundre og to-hundre år tilbake. Virksomhetene startet ofte beskjedent som et slags gjestgiveri, som etter hvert vokste til hotell som tilfellet er med det tradisjonsrike Gloppen Hotell i Sandane, som ligger langs Nordfjorden midt i Sogn og Fjordane.

Gloppen hotell

Gloppen hotelVirksomheten har aner helt tilbake til 1829 da det ble skysstasjon med overnattingsmuligheter, men det er først i 1866 at det kom i gang mer permanent hotellvirksomhet der i regi av den initiativrike Joakim Sivertsen. Sivertsen satset tidlig på å utnytte de naturgitt fordeler som området kunne tilby. Ikke minst laksefiske i Gloppeelva som tidlig fanget rikfolk fra Oslo sin interesse. Da området i 1904 ble omtalt i en kjent enkel fiskeguide var lykken et ugjendrivelig faktum for Sivertsens Hotell, som det het den gangen. For med ett strømmet engelske aristokrater til for å fiske. Det ga grunnlaget for stadige utvidelser, som har ledet frem til den vakre bygningen som i dag huser hotellet. Hotellet er fremdeles i privat eie, og drives i dag av den meget unge Preben Moen som tok over etter farens plutselige bortgang i 2013.

De historiske hotellene og Spisestedene

Gloppen hotell er i likhet med en rekke andre tradisjonsrike hotell, med særpreg og interessant historie, medlem av det som kalles De historiske Hotel og Spisesteder. Det er ikke på noen måte en kjede, men en sammenslutning som først og fremt benytter markedsføringsfordelene som følger av å høre til under en og samme paraply. Et medlemskap i denne sammenslutningen anses å være ett kvalitetsstempel for bedriften i det det stilles store krav til forhold som kvalitet, arkitektur og at man har lagt vekt på å bevare av historiske verdier. Det finnes i dag i overkant av tretti medlemsbedrifter.