Konferansehotellenes mange utfordinger

Conference hotelKonferanser er viktige inntektskilder for hotellnæringen og mange hoteller har spesialisert seg på slike arrangementer. Det stiller imidlertid store krav på det enkelte hotell for konferansearrangører stiller meget store krav på en lang rekke ulike områder og de er dessuten, vel vitende om hvor attraktive de er som gjester, meget dyktige til å presse priser. Det er tross alt ofte snakk om både overnatting, møtefasiliteter og servering til flere hundre personer.

Et attraktivt konferansehotell bør ha en god beliggenhet. Alle arrangører krever at det skal være gode kommunikasjoner til hotellet ettersom konferansedeltakerne normalt kommer tilreisende fra mange ulike steder. I nærheten av en flyplass er derfor ofte en egnet beliggenhet for et konferansehotell. Mange ønsker dessuten at hotellet ikke skal ligge midt i sentrum. De ønsker at deltakerne skal holde sammen også når det ikke står konkrete poster på programmet, men det blir erfaringsmessig vanskelig når det finnes mye annet å finne på rett rundt hjørnet. Det taler også for å legge konferansen til et hotell nær flyplasser, ettersom det der sjelden er mange alternative aktiviteter å velge.

Konferanser stiller også store krav med hensyn til forelesningssaler og møterom som naturlig nok må være utrustet med all tenkelig teknisk utrustning knyttet til lyd, lys og presentasjonsutstyr. På slike områder er kravene høye og slingringsmonnet veldig lite. Leverer man ikke på dette så er sjansene for å bli valgt som konferansehotell neste gang veldig små. Det er de også dersom gjestene ikke får den kvalitet de forventer på rommene. En annen viktig faktor for et hotell som vil lykkes som konferansehotell er matserveringen. Det typiske er jo at alle deltakerne spiser så godt som samtidig. Man må altså ha lokaler store nok til å kunne servere alle på en gang og man må ha kapasitet på kjøkken og i serveringen til å mestre denne utfordringen.