Krav til renhold og vennlig service

Cleaning requirements and friendly servicePå norske hoteller er det to gjestekategorier som skiller seg ut. Den ene er forretningsreisende og den andre er turister. Begge kategorier har et norsk og et internasjonalt segment som begge er like viktige. Det er nesten ikke mulig for noe hotell i de store byene å se bort fra disse to kategoriene ettersom de er så dominerende. For et hvert storbyhotell er et derfor viktig å tilfredsstille begge de to gruppenes sentrale krav, men ettersom ingen av gruppene er spesielt ensartet så blir det lett en krevende oppgave. Det er imidlertid en del krav som begge gruppene stiller og som dermed er ufrakommelige for et hvert hotell. Et slikt krav er vennlig og effektiv service.

Er nordmenn mindre serviceorienterte?

Uansett om man er en hotellvant forretningsmann eller -kvinne eller en turist som ganske sjelden bor på hotell så forventer man å bli møtt med vennlighet og effektiv service. Det er liksom forhold som man tar for gitt når man entrer et hotell. En viktig del av selve produktet, rett og slett. Kravet blir enda større når man som her i Norge betaler mye for overnattingen. Det har vært innvendt at den egalitet som preger det norske samfunnet gjør nordmenn mindre serviceorienterte. Det er nok en sannhet med modifikasjoner, og bygger uansett på en feilaktig oppfatning av hva service er. For det har ingen ting med servilitet etter underdanighet å gjøre. Snarere med yrkesstolthet og viljen til å glede. Det finnes det ikke mindre av her til lands enn andre steder.

Et annet krav som enhver hotellgjest stiller er renslighet. Derfor går mye av hotellenes ressurser med til å gjøre rent og å bytte og vaske sengetøy. Personellkrevende aktiviteter som ikke lett lar seg utføre av automater, men dessverre også aktiviteter som ikke er så attraktive i et jobbperspektiv. På den andre siden innebærer de glimrende muligheter for ufaglærte til å få en fot innenfor arbeidslivet.